به مرکز CA پردازشگران شهر هوشمند یکتا خوش آمدید 14th Nov 2020

برای اولین بار در ایران بدون واسطه، به صورت مستقیم گواهینامه خود را از طریق مرکز CA پردازشگران شهر هوشمند یکتا خریداری نمایید.