بازکردن تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


پشتیبانی فنی

مشکلات و سوالات مربوط به مسائل فنی

پشتیبانی مالی

مشکلات و مسائل مربوط به صورت حساب ها

سوالات قبل از خريد و دریافت نمایندگی فروش

مشاوره و پاسخ به سوالات قبل از خرید و اخذ نمایندگی فروش