قوانین و مقررات

  1. امکان تغییر اطلاعات گواهی پس از پیکره بندی وجود نخواهد داشت و عواقب ناشی از درج اطلاعات اشتباه بر عهده کاربر می باشد.

  2. امکان برگشت مبلغ واریزی به صورت مستقیم از سایت وجود نداشته و طی تشریفات قانونی عودت خواهد شد.

  3. امکان ویرایش اطلاعات پیکره بندی پس از تایید و ارسال وجود نخواهد داشت.

  4. امکان بازیابی و دریافت مجدد کلید خصوصی گواهی در صورت از بین رفتن یا مفقودی وجود نخواهد داشت. لذا در نگهداری از کلید خصوصی گواهی کوشا باشید.

  5. امکان صدور گواهی با مدارک غیر معتبر برای اشخاص حقوقی یا حقیقی وجود نخواهد داشت.

  6. امکان ارائه گواهی های SSL DV و Email ID Individual برای اشخاص حقیقی وجود دارد و عواقب ناشی از ثبت نام اشتباه بر عهده درخواست کننده می باشد.

  7. امکان صدور گواهی در صورت عدم تایید "گزارش تایید مدارک" توسط ریشه اصلی شرکت (Certum) لهستان وجود نداشته و هزینه ها به درخواست کننده عودت خواهد شد.

  8. مدت زمان لازم برای تایید گواهی توسط ریشه اصلی شرکت (Certum) لهستان یک الی هفت روز کاری می باشد.

  9. شرکت یکتا به اطلاعات خصوصی اشخاصى که از خدمات سایت استفاده می‏‌کنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می‏‌کند.

آیا این پاسخ مفید بود؟ 0 کاربر این مقاله را مفید می دانند