زنجیره گواهی نوع Domain Validated مرکز صدور گواهی یکتا - قالب PEM

دانلود زنجیره گواهی نوع Domain Validated مرکز صدور گواهی یکتا - قالب PEM دانلود فایل  

 زنجیره گواهی نوع Domain Validated مرکز صدور گواهی یکتا - قالب PKCS #7

دانلود زنجیره گواهی نوع Domain Validated مرکز صدور گواهی یکتا - قالب PKCS #7 دانلود فایل  

 زنجیره گواهی نوع Organization Validated مرکز صدور گواهی یکتا - قالب PEM

دانلود زنجیره گواهی نوع Organization Validated مرکز صدور گواهی یکتا - قالب PEM دانلود فایل  

 زنجیره گواهی نوع Organization Validated مرکز صدور گواهی یکتا - قالب PKCS #7

دانلود زنجیره گواهی نوع Organization Validated مرکز صدور گواهی یکتا - قالب PKCS #7 دانلود فایل  

 گواهینامه (CERTUM Commercial WildCard SSL (DV چیست؟

یک گواهی اعتبار سنجی دامنه است که هویت سرور را در فضای اینترنت یا LAN تایید می کند که شامل آدرس...

 گواهینامه (CERTUM Trusted WildCard SSL (OV چیست؟

یک گواهی اعتبار سنجی سازمانی است که هویت سرور را در فضای اینترنت یا LAN تایید می کند که شامل...

 گواهینامه Certum Email ID Business چیست؟

اگر میخواهید به هویت مجازی شرکت تجاری خود امنیت و قابلیت اعتماد دهید، این شناسه ایمیل برای کسب...

 گواهینامه Certum Email ID Individual چیست؟

اگر میخواهید به هویت مجازی خود امنیت و قابلیت اعتماد دهید، این شناسه ایمیل برای شما مناسب است....

 گواهینامه Certum Standard Code Signing in the Cloud چیست؟

این امضا با Java Code Signing و Microsoft Authenticode سازگار است. از امروز بدون کارت فیزیکی و...

 گواهینامه Certum Standard Code Signing چیست؟

این گواهی بوسیله java code signing و microsoft authenticode کار میکند که برای امضا دیجیتالی ایجاد...

 مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی Certum Standard Code Signing برای اشخاص حقیقی

1) تصویر رنگی کارت ملی متقاضی (پشت و روی کارت) 2) یکی از موارد زیر که به نام شخص متقاضی است:...