زنجیره گواهی نوع Organization Validated مرکز صدور گواهی یکتا - قالب PEM

دانلود زنجیره گواهی نوع Organization Validated مرکز صدور گواهی یکتا - قالب PEM دانلود فایل  

 زنجیره گواهی نوع Organization Validated مرکز صدور گواهی یکتا - قالب PKCS #7

دانلود زنجیره گواهی نوع Organization Validated مرکز صدور گواهی یکتا - قالب PKCS #7 دانلود فایل  

 گواهینامه (CERTUM Trusted SSL (OV چیست؟

یک گواهی اعتبار سنجی سازمانی است که هویت سرور را در فضای اینترنت یا LAN تایید می کند که شامل...

 گواهینامه (CERTUM Trusted WildCard SSL (OV چیست؟

یک گواهی اعتبار سنجی سازمانی است که هویت سرور را در فضای اینترنت یا LAN تایید می کند که شامل...

 مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی (CERTUM Trusted SSL (OV

1) اسکن اصل استعلام ثبت شرکت یا سازمان در سایت ilenc.ir2) تصویر رنگی کارت ملی متقاضی (پشت و روی...